Opskrift: Frugtsalat med råcreme

Dagens navn: Teklas dag

 

Teklas dag: Tekla var en smuk, rig købmandsdatter og fornem jomfru fra Lykien. Hun lod sig omvende af Paulus efter at have hørt ham prædike i Tyrkiet.
Hun forlod sin mand for at følge Paulus på hans rejser. For at kunne dette lader hun sit hår klippe og klæder sig i mandsdragt.
Efter at have været udsat for utallige forfølgelser levede hun et fromt eneboerliv i en hule i Seleukia, hun hensov fredeligt som 90-årig. Død ca. 100.

De tidligste optegnelser om hendes liv kommer fra de gamle apokryfe fortællinger om Paulus og Tekla.

PauIus og Teklas fortællinger

I følge beretningerne om Paulus og Tekla, var Tekla en ung adelig jomfru, der lyttede til Paulus’ “foredrag om jomfruelighed” og blev en del af Paulus’s følge og discipel af hans lære og virke. Teklas mor og hendes forlovede Thamyris blev bekymrede da Tekla ville følge med Paulus “man skal kun tilbede én Gud og leve i kyskhed” og de straffede både Paulus og Tekla.
Tekla blev mirakuløst reddet fra det brændende bål da en storm brød ud og hun rejste med Paulus til Antiokia af Pisidien. Her var en adelsmand ved navn Alexander, der ville have Tekla og forsøgte at tage hende med magt. Tekla afviste ham og overmandede ham under hans forsøg og blev så sat på anklagebænken for vold mod en adelsmand. Hun blev dømt til at blive ædt af vilde dyr, men blev igen reddet af en serie af mirakler, da hundyrene beskyttede hende mod handyrenes angreb.

Traditioner og fortolkninger

Kirkefædrene genfortæller en række historier om Tekla. Gregor af Nyssa skriver i det fjerde århundrede, at hun ofrede sig selv, ved at spæge sit kød, udføre store bodsøvelser og undertrykke al jordisk kærlighed i sig selv, så at intet syntes at forblive levende i hende undtagen fornuften og Ånden: hele verden syntes død for hende ligesom hun var det for verden. Macarius Magnes skrev kort efter år 300 om, hvordan budskabet om kristendommen blev “det sværd, der skærer forbindelser fra hinanden, ligesom det skar Tekla fra Theocleia”. Omkring år 280 skrev Methodius af Olympus i sit Symposium. St. Tekla er fremstillet som en af de skikkelser, om hvem vi får at vide, at hun var velbevandret i profan filosofi og forskellige grene af litteraturen, en veltalende men dog beskeden taler. Han siger, at hun modtog sine instruktioner om det guddommelige og sin evangeliske viden fra St. Paulus og hun var fremtrædende i sin dygtighed omkring den hellige videnskab.
Teklas martyrium omtales ofte i de tidligste af martyrernes gerninger. St. Eugenius, martyr af Trebizond under Diokletian, sætter Tekla sammen med David og Daniel i sine bønner. Polyeuctes refererer både til Tekla og Perpetua og der var sikkert mange af jomfru martyrerne, der fik deres første inspiration fra den samme kilde. Eugenia i Rom under Commodus (180-192) regeringstid fortælles, at have haft Tekla som forbillede til sit eget martyrium.
En indskription til minde om “Martyren Tekla” i St. Menas kirken på Cypern, dateret til anden halvdel af det 1. århundrede, er blevet tolket som bevis for hendes historiske eksistens.
I den østlige kirke er den store udbredelse af Paulus og Teklas gerninger bevis for hendes eksistens. Hun blev kaldt “apostel og førstemartyr blandt kvinder” og “lige med apostlene” Hun er bredt anvendt, som asketisk rollemodel for kvinder. Hendes tilhængerskare blomstrede især på Seleucia hvor hun var siges at være begravet og i Iconium (nu; Konya) og Nicomedia. Tilhængerne optrådte også i, i hvert fald så tidligt, som i det fjerde århundrede i Vesteuropa. I Bedas Martyrologi fejres Tekla den 23 September, som er hendes festdag i den romersk katolske kirke.

Tekla af Máloulas krypt

I Máloula, Syrien, blev et græsk-ortodokst nonnekloster til St. Tekla, Deir Mar Takla bygget i nærheden af hvad, der siges at være hendes grav-grotte. Det nåes fra trin der er udhugget i bjergsiden og er et valfartssted med en hellig brønd. Den lokale legende siger, at bjerget åbnedes mirakuløst for, at beskytte Tekla imod hendes forfølgere.

Sankt Teclas Katakomber i Rom

I juni 2010, på en væg i Catacomba di Santa Tecla i Rom, opdagede Vatikanets arkæologer, den pavelige Kommission for hellig arkæologi, ved hjælp af laser-teknologi der fjernede lagene af ler og kalkskaller, et malet portræt af Apostelen St. Paulus, “genkendelig ved hans tynde ansigt og mørke spidse skæg… med små øjne og furet pande”. Man mener det er det ældste eksisterende billede af St. Paulus, dateret til slutningen af det fjerde århundrede.

Protektion

Santa Tecla er skytshelgen for Tarragona i Spanien, hvor hendes festdag er den store by-fiesta. Katedralen i byen er dedikeret til hende. I Spanien, bliver hun undertiden omtalt som skytshelgen for computere (tecla betyder en “tast” på tastaturet, på spansk og catalansk).

Helgenen Tecla

Tecla er en helgen fra den tidlige kristne kirke, og en rapporteret tilhænger af apostlen Paulus. Den tidligste registrering af hendes liv kommer fra de gamle apokryfe dokumenter Paulus og Tecla.

Legender

Ifølge beretninger om Paulus og Tecla, Tecla var en ung adelig jomfru, der lyttede til Paulus’ “beretning om jomfruelighed” og blev Paulus’ discipel og en discipel af Paulus’ lærdomme og ministeriet. Teclas mor og hendes forlovede Thamyris blev berørt da Tecla ville følge Paulus’ bud “man må kun frygte én Gud og leve i kyskhed”, og straffes både Paulus og Tecla.

Tecla blev mirakuløst reddet fra afbrænding på bålet ved starten af en storm og rejste med Paulus til Antiokia i Pisidien. Der ønskede en adelsmand ved navn Alexander, Tecla og forsøgte at tage hende med magt. Tecla kæmpede ham, overfalder ham i processen, og blev sat på anklagebænken for overfald en adelsmand. Hun blev dømt til at blive spist af vilde dyr, men blev igen reddet af en række mirakler, når de kvindelige bæster beskyttede hende mod hendes mandlige aggressorer.

Teclas martyrium omtales ofte i de tidligste beretninger om martyrer. St. Eugenius, en martyr Trebizond under Diocletians (284-305), par Tecla med David og Daniel i sine bønner. Den exordium i akterne om Polyeuctes (d. 259) refererer til Tecla og Perpetua, og der var sikkert mange jomfruelige martyrer, der henledte deres første inspiration fra den samme kilde. Eugenia Rom i regeringstid Commodus (180-192) er rapporteret i de beretninger om hendes martyrium at have taget Tecla som hendes model.

En inskription til minde om “martyren Tecla” i kirken St. Menas i Cypern, og dateret til anden halvdel af det 1. århundrede, blev fortolket i begyndelsen af det tyvende århundrede som bevis for hendes historiske eksistens.

Society of Saint Tecla af Ikonium

I det østlige kirke, den brede udbredelse af de beretninger om Paulus og Tecla er tegn på hendes ærbødighed. Hun blev kaldt “apostel og Protomartyr blandt kvinder” og “lige med apostlene”. Hun blev bredt citeret som en asketisk rollemodel for kvinder. Hendes samfund blomstrede især på Seleucia (hvor hun siges at være begravet), Ikonium (dag Konya), og Nicomedia. Foreningen har også vist sig mindst lige så tidligt som det 4. århundrede i Vesteuropa. I Bedes martyrology fejres Tecla den 23. september, som er hendes festdag i den romersk-katolske kirke. De østlige ortodokse kirker mindes hende den 24. september.

En lokal martyr legenden om Tecla kan have inspireret en episode tilsluttet apostlen Paulus. “Det er ellers svært at tage højde for den meget store popularitet dyrkelsen af St. Tecla, der spredt over Øst og Vest, og gjorde hende den mest berømte af jomfruelige martyrer,” skrev James, redaktøren af denne Acta, (James 1924).

Teclas grav i Ma’loula

I Ma’loula blev Syrien, en græsk-ortodoks nonnekloster St. Tecla Deir Mar Takla bygget i nærheden, hvad der siges at være hendes hule grav, nås ved trin i bjergsiden, et valfartssted med en hellig brønd. Den lokale legende er, at bjerget åbnede mirakuløst at beskytte Tecla fra hendes forfølgere.

Protektion

Santa Tecla er skytshelgen for Tarragona, Spanien, hvor hendes festdag er den største fiesta for byen og katedralen er dedikeret til hende. I Spanien er hun undertiden facetiously benævnt skytshelgen af computere (Tecla betyder “nøgle” på et tastatur på spansk og catalansk). Den tidligste Katedral i Milano blev også dedikeret til hende, og resterne af døbefonten fra denne struktur stadig er bevaret.
Mange byer er opkaldt efter hende.

Læs eventuelt også om traditionen ‘de dødes dag’, som snart fejres.

Tak fordi du læste med! Skriv gerne en kommentar, hvis du føler for det. Kærligst, Olympia

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Opskrift: Frugtsalat med råcreme