Barselslovgivningens udvikling i Danmark fra 1901-

Kvinderne i industrien fik i 1901 ret og pligt til fire ugers barselshvile efter fødslen, hvilket var Danmarks første barselslovgivning. Siden er barselslovgivningen flere gange blevet udvidet, men det var først i 1984, at mændene fik ret til at tage del i barslen. Siden 2001 har danske forældrepar haft adgang til 52 ugers barsel. 1901-1960: Barselsorlov som en beskyttelse af barnets og moderens sundhed Den danske stat indførte første gang barselsorlov i forbindelse med Fabriksloven af 1901. Her blev det lovpligtigt for alle kvinder i industri- og håndværksvirksomheder med mere end fem ansatte at holde barselsorlov i 4 uger efter fødslen, medmindre de kunne få lægeerklæring på, at arbejdet ikke var til skade for mor eller barn.  Denne lov fastslog...

Ammehjerne version 38

Går herhjemme og venter på sundhedsplejerske skal komme på 8 måneders besøg. Har kun været tilknyttet sundhedsplejersken på Christiania siden vi flyttede 1. august, men tænkte det sikkert er meget fint, at træffe hende, der er tilknyttet Amager, og få det regulære 8 måneders tjek, nu hvor Lotus haster mod 9 måneder… Har lavet the, og stillet snack frem, og tænker den sundhedsplejerske vist er lidt sløset med tidspunkter. Da der kommer en sms om, at jeg skal huske besøg af sundhedsplejersken kl 10. I morgen. Alle ammehjernens glæder… Ikke at det betyder det store, Lotus og jeg hygger, hun pludrer da-da-da, kravler rundt og udforsker, går rundt ved møbler og er næsten evigglad og dybt harmonisk. Men min hjerne...