Facebook er en brækspand

Min facebook strøm er fyldt med brokhoveder, der er voldsomt utilfredse med Alternativets beslutning om at vælge den kulturelle borgmesterpost, over den sociale. Jeg synes det er trættende og enøjet. Ja, vist er der nogle himmelråbende behov på det sociale område, men det er i mine øjne absurd, at folk i den grad harcellerer over valget ved valget, og i flæng melder sig ud. Lad nu de folkevalgte få en chance… Borgmesterposten er ikke alt der er at gøre politisk, og en borgmesterpost giver jo ikke ret til diktatorisk at lave borgerløn og opløse alles kvaler med eet.Jeg sætter min lid til, at de vil gøre en forskel med deres mandat på det kulturelle område, og jeg – som iværksætter...

Jeg tror ikke på politik

Politik er processen med hvilken en gruppe tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for et område. På trods af, at betegnelsen sædvanligvis anvendes på stater, kan politik observeres i alle menneskelige (og nogle ikke-menneskelige) gruppeinteraktioner, inklusive virksomheder samt akademiske og religiøse institutioner. Det politiske system anskues ofte ved hjælp af modeller. Statskundskab (og politiske studier) er studiet af politisk opførsel og undersøger tilegnelsen og anvendelsen af politisk magt. I praksis beskriver politik landes organisatoriske opbygning fra statsoverhovedet over parlamentet ned til borgeren. ~ Wikipedia Jeg går ikke meget op i politik, og har aldrig gjort det. Jo, dengang jeg gik i gymnasiet, og vi fik politiske besøg, der skulle oplyse os om partiernes holdninger og strategier, lyttede...